О нама

  • Формирању Културно-образовног центра приступило се са циљем проширења делатности из области културе и његова имплементација у организацији културних активности Града и других културних и образовних институција. Културно-образовни центар већ постаје носилац важних манифестација од којих се већина традиционално организује, а у плану је и покретање сопствених манифестација које ће допринети квалитету  културног и друштвеног живота града.
  • С обзиром на чињеницу да је Центар настао на темељима Регионалног центра за таленте, делатности везане за рад са талентованим ученицима су настављене у оквиру образовног дела рада.