Регионални  центар за таленте Врање

Регионални  центар за таленте Врање је основан  од стране  Републичког  центра за таленте и Скупштине општине Врање и функционисао је као  део  система  Регионалних центара Србије од 1998. до 2021.

Формиран је са задатком да припреми научни подмладак и организује рад са надареним ученицима  из области природних и друштвених наука, на  територији  Пчињског и Јабланичког округа . Полазници су ученици седмог и осмог  разреда основних школа, као и средњошколци.

Главна активност је упознавање ученика са методама научног истраживања и креативног изражавања. Кроз Установу је прошло око 3 000 полазника који су изучавали следеће области: математику, информатику, физику, хемију, биологију, историју, географију, заштиту животне средине, психологију, српски језик, књижевност и енглески језик. Резултате истраживања и обим знања исказивали су на Регионалним, а најбољи и на Републичким такмичењима и смотрама (такмичарског карактера) талената по научним дисциплинама где су освајали златне, сребрне и бронзане медаље. За рад и подршку ученицима ангажовани су искусни ментори – професори признати у својој области.

Ради подстицања стваралаштва, креативности и размене идеја, у Регионалном центру су  често расписивани књижевни конкурси за младе, организоване су  тематске књижевне вечери, еколошки кампови и обележавање значајних еко-датума,теренска истраживања, излети, као и  посете важним објектима и Установама.

Некадашњи полазници Центра за таленте су врло  активни и успешни у својим професијама  широм света, што нас чини поносним и увереним да  им  је  ангажовање у  Центру за таленте било значајно почетно искуство и „одскочна даска“ за будући креативни, научни и истраживачки рад.