Културно образовни центар Врање

Формирању Културно-образовног центра приступило се са циљем проширења делатности из области културе и његова имплементација у организацији културних активности Града и других културних и образовних институција. Културно-образовни центар већ постаје носилац важних манифестација од којих се већина традиционално организује, а у плану је и покретање сопствених манифестација које ће допринети квалитету културног и друштвеног живота града.

Vranje

МисијаМисија Културно-образовног центра Врање је развијање, унапређење и подизање општег нивоа културе у локалној средини, задовољење културних и образовних потреба грађана, стварање амбијента за представљање аматерских уметничких производа, као и подстицање на стваралаштво и креативност. Сви запослени су део ове мисије, а позвани су и сви љубитељи науке и уметности да нам се јаве са својим питањима и предлозима како бисмо још боље истрајавали у нашој тежњи одржања свести о значају културе за целокупни друштвени живот и развој сваког појединца.

Телефон и електронска пошта

017 400 020
kocvrаnje@gmail.com

Адреса

ул. Хероја са Кошара бр. 1,
17500, Врање,
Србија